Diversiteit en inclusie

Hireport streeft naar een divers en inclusief personeelsbestand.

Diversiteit en inclusie bij Hireport

Hireport streeft naar een divers en inclusief personeelsbestand.

Daarom streven wij naar een diverse organisatie met een inclusieve cultuur waar iedereen welkom is, ongeacht persoonlijke achtergrond, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, gezondheid en leeftijd.

Ons diversiteits- en inclusiebeleid

Als recruitmentplatform spelen wij een belangrijke rol als het gaat om een divers en inclusief personeelsbestand.

Goed werkgeverschap is een belangrijk thema bij Hireport.

Daarom hebben wij een diversiteits- en inclusiebeleid.

Ons beleid helpt ons een gemeenschappelijke basis te leggen voor het creëren van een diverse en inclusieve werkruimte bij Hireport.

Het beleid is gebaseerd op de volgende thema’s:

Gelijke kans

We streven ernaar gelijke kansen te bieden aan alle werknemers en kandidaten, ongeacht hun ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap of andere kenmerken.

Divers personeelsbestand

We erkennen de waarde van een divers personeelsbestand en streven er actief naar om diversiteit te bevorderen in onze wervings-, aanwervings- en promotieprocessen.

Inclusieve cultuur

We streven ernaar een inclusieve cultuur te bevorderen waarin elk individu zich gewaardeerd, gerespecteerd en in staat gesteld voelt om zijn unieke perspectieven en talenten bij te dragen.

Nultolerantie voor discriminatie

We voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van discriminatie, intimidatie en vooroordelen, en we moedigen het melden van incidenten aan die in strijd zijn met ons beleid.

Ons diversiteits- en inclusiviteitsbeleid dient als basis voor onze toewijding aan het creëren van een werkplek die diversiteit en inclusiviteit als fundamentele principes waardeert. Wij zijn van mening dat we, door deze thema's te omarmen, kunnen blijven bouwen aan een levendiger en innovatiever personeelsbestand en tegelijkertijd een werkplek kunnen bevorderen waar iedereen kan gedijen.