VALCON gebruikt HirePort om een ​​continue instroom van 15+ gekwalificeerde kandidaten per maand te realiseren

Lees de casestudy

Bedrijfsnaam: Valcon
Industrie: IT dienst
Medewerkers: 1500
Nationaliteiten: +25
Uitdaging: Aanwerven op schaal
Belangrijkste resultaat: Continue instroom van gekwalificeerde kandidaten

Valcon is een Noordwest-Europees advies-, technologie- en databedrijf gevestigd in Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Kroatië. Hun missie is om premium advies te combineren met diepgaande technologie- en datakennis om waarde toe te voegen aan hun klanten. Met hun capaciteiten helpen ze klanten waarde te creëren in transformaties, van operationele strategie tot implementatie, ondersteund door een breed scala aan IT-tools.

De uitdagingen

???? Valcon heeft zelfsturende teams, dus geen toegewijd rekruteringsteam

???? Kandidaten moeten door verschillende managers worden beoordeeld

???? Het opzetten van een proces waarbij kandidaten snel worden beoordeeld en de uitkomst vervolgens wordt gecommuniceerd naar de recruiters en hun kandidaten

De oplossing

✅ Accounts opzetten voor verschillende afdelingen bij Valcon

✅ Overzichtelijk workflowmanagement door één manager bij Valcon die de instroom van nieuwe kandidaten voor alle afdelingen overziet

✅ Tweewekelijkse feedbackloops van managers om kandidaten te beoordelen en de resultaten terug te communiceren naar recruiters

Doelstellingen

Huur op schaal voor alle afdelingen

Gecentraliseerde aanpak voor werving via externe recruiters​

Snelle communicatie tussen Valcon-managers en externe recruiters

Resultaten

35 kandidaten voorgesteld

30% geïnterviewd 

2 maanden gemiddelde tijd om te huren