Get inspired

Check out our updates

De Revolutie van Total Talent Management: Van Chaos naar Controle

Als recruiter heb ik vele malen de chaos van het huidige recruitmentlandschap ervaren, waarin ik verdwaalde in een doolhof van systemen, apps, eindeloze integraties en de laatste eindjes zelf met excel aan elkaar probeerde te knopen. En terwijl ik kostbare tijd hieraan verloor,  probeer ik natuurlijk ook m’n hoofd boven water te houden te midden van de war for talent.

In mijn zoektocht naar een oplossing, stuitte ik op Total Talent Management Solutions – een revolutionaire benadering die niet alleen de huidige problemen aanpakt, maar ook een brug slaat naar de toekomst van talent acquisitie. Wat is dit nou eigenlijk, hoe werkt het en wat kan je ermee bereiken? Daar vertel ik je in deze blog meer over!

Het Huidige Landschap: Een Labyrint van Systemen

Het begint allemaal met een simpele missie: het vinden van het beste talent. Maar in plaats van een gestroomlijnd proces, bevinden recruiters zich in een doolhof van systemen. Eigen werving in het ATS, werving via bureaus in excel/ mail, kandidaten voor kandidaten voor flex in een VMS. Het is een eindeloze cyclus van vertragingen en afleidingen, waarbij waardevolle tijd verloren gaat aan administratieve rompslomp in plaats van aan het aantrekken van topkandidaten. En aan het eind van de rit heb je vaak nog niet het overzicht.

Total Talent Management: Een Oplossing voor de Toekomst

Maar er is hoop aan de horizon in de vorm van Total Talent Management Solutions. Deze opkomende benadering integreert vast en (alle vormen van) flex talent onder één enkelvoudige oplossing. Het is een visie die de fragmentatie van het huidige landschap doorbreekt en een pad effent naar een geïntegreerde, holistische aanpak van talentmanagement.

“Total Talent Management is de toekomst van workforce solutions. Het verenigt alle talentstromen onder één paraplu, waardoor organisaties meer controle en efficiëntie krijgen.”

De Weg naar Oplossing: Total Talent Management Solution

Met een total talent management solution kunnen organisaties de controle terugnemen. Door de kracht van ATS te combineren met die van VMS, worden alle talentleveranciers en -stromen moeiteloos beheerd vanuit één centrale hub. Geen gedoe meer met losse apps en complexe integraties. Slechts één vloeiende workflow voor al je talentacquisitie-activiteiten.

“Total Talent Management biedt een ongekende eenvoud en efficiëntie. Het stelt ons in staat om ons te concentreren op wat echt belangrijk is: het vinden van het beste talent.”

Uitdagingen en Kansen

Natuurlijk zijn er uitdagingen bij de implementatie van Total Talent Management. De gescheiden aard van HR- en Inkoop-teams vormt een obstakel, maar zoals met elke verandering, zijn er ook kansen om te groeien en te evolueren.

“Door betere communicatie, integratie en technologie kunnen organisaties de obstakels overwinnen en Total Talent Management omarmen als een essentieel onderdeel van hun talentstrategie.” 

De Voordelen van Total Talent Management

Het resultaat van Total Talent Management is duidelijk: controle en grip. Geen tijd meer verspild aan het schakelen tussen verschillende systemen. Geen frustratie meer over verloren kandidaten in een zee van e-mails en spreadsheets. Het biedt een gestroomlijnde en geïntegreerde aanpak, waardoor organisaties de inzichten en slagkracht krijgen om hun talentacquisitie naar ongekende hoogten te stuwen.

Dus laten we samen deze revolutie omarmen en transformeren van chaos naar controle.

Blog: De Revolutie van Total Talent Management: Van Chaos naar Controle

Blog

Total Talent Management Solutions: een benadering die alle talentstromen integreert voor meer controle en efficiëntie in het aantrekken van topkandidaten. Hoe werkt deze oplossing en wat zijn de voordelen?

Read

Blog: De toekomst van partnerships in HR tech

Blog

In de snel veranderende wereld van HR tech is er een nieuwe trend aan het opkomen die de manier waarop bedrijven samenwerken en aan het veranderen is: partnersales.

Read

The missing link in recruitment is a recruitment agency portal Kopiëren

Blog

Working with recruitment agencies is a necessity in this competitive landscape, there's a critical piece missing in most Applicant Tracking Systems (ATS) – a robust Recruitment Agency Portal.

Read

Case study

Read

The missing link in recruitment is a recruitment agency portal

Blog

Working with recruitment agencies is a necessity in this competitive landscape, there's a critical piece missing in most Applicant Tracking Systems (ATS) – a robust Recruitment Agency Portal.

Read

A turning moment in acquisition: The HirePort redirect service

Blog

It is a familiar phenomenon: the insufferable stream of phone calls from recruiters trying to sell you the perfect candidate.

Read

Leveraging recruitment agencies to elevate your employer brand

Blog

Read

Mastering recruitment in rapid growth.

Blog

When a company experiences rapid growth, the recruitment process needs to adapt quickly. The key is scalability.

Read

How to reduce your time to hire

Blog

In the world of recruitment, let's mention something crucial - 'time to hire'. It's this key metric that really shows how well a company's doing in its recruitment game.

Read

10 companies with inspiring job profiles

Blog

In the world of talent acquisition, the art of crafting an exceptional job profile is a must. It's not just about listing requirements; it's about telling a story that resonates with and captivates the ideal candidate.

Read

How to negotiate recruitment fees like a pro

Blog

Let's be real: negotiating recruitment fees sucks. It's complex, time-consuming, and often leaves you wondering if you're getting the short end of the stick.

Read

Case study

Read

Case study

Read

How to nail your briefing with recruitment agencies.

Blog

A well-executed briefing isn't just a formality; it's the blueprint for your entire recruitment strategy. Think of it as the GPS that guides your agency through the labyrinth of the job market, directly to your ideal candidate.

Read

Case study

Read

Why job benchmarks are the secret weapon you’re not using.

Blog

Imagine knowing exactly how your job posting is performing in real-time. You could make data-driven adjustments to your job description, salary offering, or even the platforms where you post the job.

Read

How to choose the right recruitment agency.

Blog

Every recruitment agency on HirePort gets rated by other clients just like you. That means you get a reliable, community-driven picture of their performance and trustworthiness. No more guessing games or rolling the dice.

Read

Case study

Read

How to smartly manage external recruitment costs

Blog

Let's talk about something we all love to hate: costs. When it comes to choosing a recruitment partner, it's not just about who sends the best holiday cards. It's about the moolah, the fees, the ROI. You get the drift.

Read

The no-BS guide to giving agency recruiters feedback they can actually use.

Blog

Giving feedback to agency recruiters about candidates isn't just a "nice-to-have"; it's a "must-have" for long-term success.

Read

Case study

Read

Case study

Read

How to say goodbye to cold calls and hello to efficient recruitment.

Blog

Ever felt like you're juggling when managing multiple recruitment agencies? Emails here, WhatsApp messages there, and those cold calls that interrupt your "flow state." It's like a circus, but you're not laughing.

Read

How Eventix rapidly expanded their Marketing team

 

Case study

Eventix uses HirePort to find the right marketeers to expand their business and establish a strong presence in multiple countries.

Read

The future of recruiting: Ditching old tactics in a new economy

Blog

Let's cut to the chase: recruiting top talent is a mess. Gone are the days when a simple job posting would flood your inbox with qualified resumes. Today, the recruiting landscape is more like a labyrinth, especially in the Netherlands. But why navigate this maze alone when you can have a roadmap?

Read

Case study

Read

Case study

Read

Case study

Read

Crafting Compelling Job Descriptions: A Guiding Perspective from HirePort

Blog

Crafting enticing job descriptions is no less than an art form, which requires not just meticulous attention to detail, but also a deep understanding of the needs of both the employers and potential candidates.

Read

Case study

Read

Case study

Read

Simplifying the Complex Landscape of Recruitment

Blog

You know that feeling when you're trying to put together a thousand-piece puzzle and you can't find that one piece you need? That's often what it feels like in the world of recruitment agencies.

Read

Case study

Read

What It Means to Be a Vetted Recruiter on HirePort and How to Become One

Blog

Let's show you the world of recruitment excellence with HirePort. Discover what it means to be a vetted HirePort recruiter and learn the pathway to becoming a champion in this dynamic field.

Read

Our Journey to Redefine External Recruitment

Blog

In a world where talent is the lifeblood of success, the traditional external recruitment landscape has long been plagued by inefficiencies, disappointments, and cowboy practices. We saw this as an opportunity to disrupt the norm and set a new standard for external recruitment.

Read

Case study

Read

Case study

Read

Case study

Read

The Magic of a Successful Recruitment process: Tips from the Experts

Blog

What if we told you there's a secret recipe to finding the perfect candidate for your team? It involves a bit of time, attention to detail, and listening to market input. We've got some expert insights from an intriguing discussion, which we believe could change your recruitment game.

Read

Case study

Read

Case study

Read

How Brand New Day gives their in-house recruitment team superpowers

Case study

Read

Bridging the Gap: How BridgeFund hires top talent fast, while centralizing their entire external recruitment operation

Case study

Read

How BRAINBAY hired 2 female Frontend Developers to replace flexible contractors

Case study

Read

How Schuberg Philis hires from talent pools their inhouse teams don’t have access to.​

Case study

Read

How Lensor hired 2 experienced Software Engineers in less than 5 weeks.​

Case study

Read

How Codean found a senior software engineer who will help shape their future as a start-up ​

Case study

Read

How GrandVision cut their time-to-hire for Technical Architect positions with 85% using HirePort ​

Case study

Read

The Ultimate Recruitment Duo: HirePort and Recruitee Integration

Blog

Are you tired of juggling multiple recruitment agencies and struggling to find the right talent for your business? If you're an HR or hiring manager using Recruitee as your ATS, we have a groundbreaking solution for you!

Read

Top 5 Interview Red Flags

Blog

Today we get to be really honest about our top five interview red flags. The truth is that we would love it if candidates...

Read

Why HR Managers and Developers Should Be Best Friends

Blog

Are you tired of not having enough input from your developers and engineers when it

Read

Recruitment Skills For Great HR Managers

Blog

You might think of yourself as a pretty skilled recruiter, but that doesn’t mean you

Read

Scale-up CEOs – You’re Crucial To Hiring Tech Talent

Blog

We’re talking to you, CEO. You’re busy, we know that. But, if you want your

Read

5 Simple Ways To Improve Developer Recruitment for HR managers

Blog

In the wake of the ‘Great Resignation’, recruiting top developers is an ongoing

Read

How To Attract And Retain Top Tech Talent

Blog

Tech candidates are some of the most sought-after people in the world. Because of this, they have the pick of almost any job they’re qualified for, and they always have the opportunity to start a new role at the drop of a hat.

Read

How To Deal With Sky High Recruitment Targets

Blog

Your business is growing, and it needs people to support that growth. You’re given a brief to hire a lot of new people, for a variety of positions, and now you’ve got targets to hit.

Read

Should You Use Contingency Or Retained Recruitment?

Blog

Working with an external recruiter to find new talent is one of the best ways to bring on the staff your business needs.

Read

How Do You Recruit (Inhouse) Recruiters?

Blog

Recruiters are a critical part of the hiring process for many companies – offering scale and network connections outside of any particular business.

Read

The Best Sites For Hiring Developers In 2022

Blog

To keep up with technology, you need the best and brightest from the world of development.

Read

What Is A Passive Candidate?

Blog

Are passive candidates a part of your talent acquisition strategy? If not, they probably should be.

Read

5 Key Reasons Developers Leave

Blog

The lifeblood of many startups and scaleups all over the world, developers play a critical role in businesses.

Read

Bridge The Gap Between You And The People You Want (To Hire)

Blog

Appealing to the best and brightest should be the focus of organizations looking to onboard IT talent.

Read

Futureproofing Recruitment in the Gig Economy

Blog

A lot of people end up leaving the recruitment industry after just a few years. This is a big loss because the professional networks they build are really valuable.

Read

Why 1 Recruiter Can Do More Than 100

Blog

Rather than suffering from the hassle of managing lots of different recruitment agencies, wouldn’t it be easier to just work with the right one when you need them?

Read

Building Better Employment Brands

Blog

Why are you different? That’s a big question – don’t worry, we’re just talking about your brand as an employer. But what really sets you apart from your competition?

Read

HirePort: Our ‘Why?’

Blog

Talent is in short supply and the employment market is tight. But where should you start?

Read

10 Ways to Expand Your Candidate Network

Blog

There’s probably never been a time where Talent has been a bigger factor in companies’ success than right now.

Read

Top 5 Podcasts Recruiters Should Listen To

Blog

Whether you’re on your commute, exercising, driving or just washing your dishes, you can still be learning.

Read

5 Key Tips to Speed Up Your Hiring Process

Blog

Speeding up your hiring process is one of the single most advantageous things you can do for your hiring.

Read

Why You Should Speed Up Your Hiring Process

Blog

If there is one thing you can be certain of, it’s that top talent with in-demand skills have options.

Read

5 Questions to Ask Your Recruiter

Blog

A great product and a great vision is brought to life by having the right people in your team.

Read

Choosing Your Recruiting Strategy: In-house, Agency or Freelancer?

Blog

Every business, whether it is a starting or existing one, will have to make the same decision at some point.

Read

5 Reasons Why Tech Candidates are Turning to Recruiters

Blog

The tech world is not quite like anything else. Being a tech candidate means you’re one of the most in-demand employees in the world – yet very few people actually know what you do.

Read

Job Descriptions Aren’t Just About Jobs

Blog

First impressions last a lifetime. Your job description creates that first impression on many potential hires.

Read